Akty prawne

Zarzadzenie Dyrektora Przedszkola

Zarządzenie nr 4/2014

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach

                                                           z dnia  04 marca 2014 roku

         
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach
na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.7), w uzgodnieniu
z Prezydentem Miasta Świętochłowice,  Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11
w Świętochłowicach, zarządza, co następuje:

                                                                       § 1.
Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Przedszkola Miejskiego
nr 11 w Świętochłowicach na rok szkolny 2014/2015:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku
wraz z załącznikami

od 05.03.2014 r.
do 31.03.2014 r.

od 03.06.2014 r.
do 10.06.2014 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych


22.04.2014 r.
godz. 09.00


17.06.2014 r.
godz. 09.00

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

od 22.04.2014 r.
do 29.04.2014 r.
do godz. 15.00

od 17.06.2014 r.
do 24.06.2014 r.
do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych


06.05. 2014 r.
godz. 09.00


30.06.2014r.
godz. 09.00

                                                                      

                                                                       § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola Miejskiego nr 11  w Świętochłowicach
oraz przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Rodziców
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2014 20:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alina Rabiej
Ilość wyświetleń: 1659
04 marca 2014 20:18 (Alina Rabiej) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)